Yönetim Sistemleri konusunda çalışan kişilerin gelişimi için son derece faydalı eğitimlerdir. Yönetim sistemleri standartları; yönetim sisteminin, belirli aralıklarla, kuruluş tarafından gözden geçirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını ister. İç denetçilerin bilgi ve beceri seviyeleri iç denetim sürecinin başarımını arttırmaktadır. Verdiğimiz eğitimlerden bazıları;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı ve İç Denetçisi Eğitimi

Eğitimin Adı Kalite Yönetim Sistemi (ISO9001:2015) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • Kalite kavramlarının öğrenilmesi
 • Kalite yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Kalite Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Kalite hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • Kalite Yönetim Sistemi  (ISO9001:2015) uzmanı sertifikası
 • Kalite Yönetim Sistemi  (ISO9001:2015) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO9001:2015 standardı maddeleri

a.       Giriş

b.       Kapsam

c.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

d.       Terimler ve Tarifler

e.       Kuruluşun Bağlamı (Çerçevesi)

f.         Liderlik

g.       Planlama

h.       Destek

i.         Operasyon (İşletim)

j.         Performans Değerlendirme

k.        İyileştirme

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Kalite, Risk Yönetimi, Kalite Tehditleri, ISO9001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Kalite Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uzmanı ve İç Denetçisi Eğitimi

Eğitimin Adı Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001:2015) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • Çevre Yönetim Sisteminin  (ISO14001:2015) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • Çevre kavramlarının öğrenilmesi
 • Çevre yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Çevre hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • Çevre Yönetim Sistemi  (ISO14001:2015) uzmanı sertifikası
 • Çevre Yönetim Sistemi  (ISO14001:2015) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO14001:2015 standardı maddeleri

·         4 Kuruluşun bağlamı

o   4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

o   4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

o   4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·         5 Liderlik

o   5.1 Liderlik ve taahhüt

o   5.2 Çevre politikası

o   5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

·         6 Planlama

o   6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

o   6.1.1 Genel

o   6.1.2 Çevre boyutları

o   6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri

o   6.1.4 Planlama faaliyeti

o   6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

o   6.2.1 Çevre amaçları

o   6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

·         7 Destek

o   7.1 Kaynaklar

o   7.2 Yeterlilik

o   7.3 Farkındalık

o   7.4 İletişim

o   7.4.1 Genel

o   7.4.2 İç iletişim

o   7.4.3 Dış iletişim

o   7.5 Dokümante edilmiş bilgi

o   7.5.1 Genel

o   7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

o   7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

·         8 Operasyon

o   8.1 Operasyonel planlama ve control

o   8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

·         9 Performans değerlendirme

o   9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

o   9.1.1 Genel

o   9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi

o   9.2 İç tetkik

o   9.2.1 Genel

o   9.2.2 İç tetkik programı

o   9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

·         10 İyileştirme

o   10.1 Genel

o   10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

o   10.3 Sürekli iyileşme

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Çevre, Risk Yönetimi, Çevresel Tehditler ve Riskler, ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Çevre Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Tatbikat, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.

ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı ve İç Denetçisi Eğitimi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Uzmanı ve İç Denetçisi Eğitimi

Eğitimin Adı Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmet  Yönetim Sistemi (ISO20000-1:2011) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • BT Hizmet  Yönetim Sisteminin  (ISO20000-1:2011) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • BT Hizmet yönetimi  kavramlarının öğrenilmesi
 • BT Hizmet  yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • BT Hizmet  Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • BT Hizmet  hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • BT Hizmet  Yönetim Sistemi  (ISO20000-1:2011) uzmanı sertifikası
 • BT Hizmet  Yönetim Sistemi  (ISO20000-1:2011) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO20000-1:2011 standardı maddeleri

a.       BT Hizmet Yönetimine Giriş

b.       Diğer standartlarla ilişkisi

c.       Hizmet yönetimi genel gereksinimleri

d.       Yeni veya değişen hizmetlerin tasarımı ve uygulamaya alınması

i.      Planlama

ii.      Tasarım ve geliştirme

iii.      Uygulamaya alma

e.       Hizmet sunum süreçleri

i.      Hizmet seviyesi yönetimi

i.            Hizmetin Raporlanması

ii.            Hizmet Sürekliliği ve Mevcudiyetinin Yönetimi

iii.            Hizmetlerin Bütçelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

iv.            Kapasite Yönetimi

v.            Bilgi Güvenliği Yönetimi

f.        İlişki süreçleri

i.      İş ilişkisi yönetimi

ii.      Tedarikçi yönetimi

g.       Çözüm süreçleri

i.      Olay ve hizmet talep yönetimi

ii.      Sorun yönetimi

h.       Kontrol süreçleri

i.      Konfigürasyon yönetimi

ii.      Değişiklik yönetimi

iii.      Sürüm ve yayılım yönetimi

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, BT Hizmet Yönetimi , ITIL, COBIT, Risk Yönetimi, İş Etki Analizi, ISO20000, ISO27001, ISO22301, Hizmet Kataloğu, Hizmet Seviyesi, Hizmet Sürekliliği, Tatbikatlar, Yasal Uyumluluk, Değişiklik Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Olay, Sorun (Problem), Sürüm, Yayılım, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, BT Hizmet Yönetimi Rolleri, Tasarım, Geliştirme, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, Felakette Kurtarma Merkezi, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Konfigürasyon Veri Tabanı, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Uzmanı ve İç Denetçisi Eğitimi

Eğitimin Adı İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO22301:2012) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin  (ISO22301:2012) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • İş Sürekliliği kavramlarının öğrenilmesi
 • İş Sürekliliği yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • İş Sürekliliği hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi  (ISO22301:2012) uzmanı sertifikası
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi  (ISO22301:2012) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO22301:2012 standardı maddeleri

a.       Giriş

b.       Kapsam

c.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

d.       Terimler ve Tarifler

e.       Kuruluşun Bağlamı (Çerçevesi)

f.         Liderlik

g.       Planlama

h.       Destek

i.         Operasyon (İşletim)

j.         Performans Değerlendirme

k.        İyileştirme

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, İş Etki Analizi, ISO22301, İş Sürekliliği Planları, Tatbikatlar, Yasal Uyumluluk, Değişiklik Yönetimi, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, İş Sürekliliği Rolleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, Felakette Kurtarma Merkezi, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Konfigürasyon Veri Tabanı, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçisi ve Eğitimi

Eğitimin Adı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO27001:2013) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı IRCA LA (Baş denetçi) ISO27001 sertifikalı eğitmenler
Eğitim Yeri
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Amacı
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (ISO27001:2013) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • Bilgi güvenliği kavramlarının öğrenilmesi
 • Bilgi güvenliği olayları hakkında farkındalığın sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasının öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak,
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak,
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak,
 • Bilgi güvenliği hususlarını öğrenmek suretiyle özel yaşamında kişisel önlemlerini doğru olarak belirleyebilmek,
 • GZFT {Güçlü, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler} (veya SWOT), Çevre (PESTS) analizleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İlgili taraf analizi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Süreç Analizi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Doküman yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Performans değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İç denetim hakkında bilgi sahibi olmak ve iç denetim yapabilmek,
 • Uygunsuzlukların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Varlık envanteri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bilgi güvenliği kapsamındaki iş sürekliliği yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Güncel bilgi güvenliği ihlal olayları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Herhangi bir kuruluşta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO27001:2013) kurulumu yapabilme yetkinliğine sahip olmak,
Hedef
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO27001:2013) uzmanı sertifikası,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO27001:2013) iç denetçi sertifikası,
 • Eğitimden sağlanacak faydalar,
İçerik 1.       Temel kavramlar

a.       Bilgi nedir?

b.       Bilgiyi somutlaştıran ögeler. Varlıklar.

c.       Bilgi güvenliği bileşenleri

2.       Bilgi Güvenliği farkındalığının sağlanması

a.       Bilgi güvenliği esasları

b.       Bilgi güvenliği olayları

3.       ISO27001:2013 standardı maddeleri

0.       Giriş

1.       Kapsam

2.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

3.       Terimler ve Tarifler

4.       Kuruluşun Bağlamı

5.       Liderlik

6.       Planlama

7.       Destek

8.       Operasyon (İşletim)

9.       Performans Değerlendirme

10.   İyileştirme

a.       EK A: Referans Kontrol Amaçları/Hedefleri ve Kontroller (ISO27002)

5.       Bilgi güvenliği politikaları

6.       Bilgi güvenliğinin organizasyonu

7.       İnsan Kaynakları Güvenliği

8.       Varlık Yönetimi

9.       Erişim Kontrolü

10.   Kriptografi

11.   Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

12.   İşletim Güvenliği

13.   Haberleşme Güvenliği

14.   Sistem Edinimi, Geliştirme ve Bakımı

15.   Tedarikçi İlişkileri

16.   Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi

17.   İş Sürekliliği Yönetiminin Bilgi Güvenliği Hususları

18.   Uyum

4.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi ve yazılması, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

e.       Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

5.       Sınav

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Internet, Siber, Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, Bilgi Güvenliği Tehditleri, ISO27001, ISO27002, Açıklık (Zafiyet), Parola (şifre) yönetimi, Ağ Güvenliği, Teçhizat Güvenliği, Yasal Uyumluluk, Mobil Cihazlar, Uzaktan Çalışma, Bilgi Transferi, Sızma Testleri, Zararlı (Kötücül) Yazılımlar, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Temiz Masa Temiz Ekran, Kablo Güvenliği, Fiziksel Giriş Kontrolü, Anahtar Yönetimi, Erişim Hakları, Taşınabilir Ortam, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Bilgi Güvenliği Rolleri, Otoriteler, Özel İlgi Grupları, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.