2015 yılı içinde Kalite yönetim sistemi standardı güncellendi. Yürürlükteki ISO 9001:2008 sürümü yerini ISO 9001:2015 sürümüne bırakıyor.

Kuruluşlar bu aşamada bazı soruların cevabını bulmak zorunda. Yeni standardın neler getirdiği, eskisinden farkları, uygulama yöntemi ve muhakkak ki faydaları.

ISO 9001:2008 sürümü Türkiye Akreditasyon Kurumu’nun yayınları doğrultusunda 2017 sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, belge süresi bitmemiş dahi olsa 2008 sürümü standartların geçerliliği kalmayacak.

2008 sürümüne sahip veya yeni belge alacak kuruluşlar, 2015 sürümünün gerekliliklerini son tarih öncesine kadar yerine getirmek, belgelendirme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamak zorunda.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı neler getiriyor? ISO 9001:2000 sürümü ile süreç mantığını getiren ve kurumsal gelişime yardımcı olan ISO (International Standartization Organization), bu sürümle birlikte 2 temel yenilik getirdi. Bunlar; Annex SL’e uygun standart kurgusu ve risk yönetimidir.

Annex SL’e uygun standart kurgusu çerçevesinde, “yüksek seviye yapı”, “aynı temel metin”, “ortak terimler” ve “temel tanımlar” standardın bu sürümünde yer almış oldu. Böylece ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile başlayan bu değişim, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nde de uygulamaya alındı. Bu yapı sayesinde, farklı standartları aynı anda (tümleşik/entegre olarak) uygulamak isteyen kuruluşlar, daha az kaynak kullanımı ile daha etkin bir entegre yönetim sistemi kurabilme avantajını yakalayacaklardır.

Yeni yapı ile birlikte göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husus ise risk yönetimi kavramıdır. Bu yaklaşım, kuruluşların etkilendiği iç ve dış hususlar nedeniyle maruz kaldıkları risklerin; tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve uygun önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.