Firmalar, ürün kalitesi ve termini hususunda tedarikçilerine bağımlıdır. Tedarikçilerinden belirlenen süreler içinde istenen kalite normlarında mamul, yarı mamul yada hammadde temin edemeyen bir firmanın belirlediği kalite politikaları çerçevesinde hareket etmesi mümkün değildir. Bu nedenle kurumsal firmaların tedarikçilerini yerinde denetlemesi önem arz etmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Tedarikçi Denetimleri Nedir?

Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi için, tedarikçi firmaların talepte bulunan firmalar ile benzer yönetim sistemlerine sahip olmaları ve sistemlerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Disiplinsiz çalışan tedarikçi firmaların sürekli aynı kalite normlarında hizmet vermeleri mümkün olmadığı için kurumsal kimlik sahibi olan yada olmaya çalışan firmalarında hizmet kalitelerinde sürekliliği sağlamaları mümkün değildir. Bu nedenle tedarikçi firmaların karar verilen kalite/sağlık/güvenlik standartlarına uygun hareket edip etmediklerinin denetlenmesi sureti ile kaliteli hizmet anlayışının devamlılığının sağlanması için önemli bir adım atılacaktır.