Yazı içeriği

ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
Kalite Yönetim Sisteminin Uygulama Amaçları ve Faydaları Nelerdir

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, diğer yönetim sistemi standratlarına temel teşkil eden bir standarddır. Sürekli gelişim döngüsü ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik temel uygulamaların uygulanmasını gerektirir. Başarılı uygulamalarla, kişiye bağımlılığı en aza indiriken, kurumsallaşma kültürünün temellerini atmaktadır. Hedeflere göre yönetim, sürekli gelişim ve müşteri odaklılık maliyetlerin azalmasına, müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır.

DENETİK ISO 9001 belgelendirmesi konusunda TÜRKAK’tan akredite bir kuruluştur.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bir kuruluşun kalite yeteneği için en iyi kanıt, iş sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmesidir.
ISO 9001’e göre sertifikalı bir kalite yönetim sistemi aşağıda yer alan hususlara yardımcı olur:
-Müşteri güvenini kazanmak
-Müşteri memnuniyetini artırmak
-Çalışan motivasyonunu artırmak
-Sorumlulukları açıkça tanımlamak
-Gerçeklere dayalı kararlar almak
-Verimli ve etkili kurumsal süreçler oluşturmak
-Kurumsal riski en aza indirmek
-Sürekli iyileştirme başlatmak
-Zamandan ve işletme maliyetlerinden tasarruf etmek
-Düzeltmek yerine hataları önlemek
-Kurumsal imajı geliştirmek
-Bilgi boşluklarını aza indirmek
-Değişen pazar koşullarına önceden tepki verebilmek

Kalite Yönetim Sisteminin Uygulama Amaçları ve Faydaları Nelerdir?

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır.

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır.