Yazı içeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Amaçları
İş Sağlığı ve Güvenliği Faydaları Nelerdir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi iş sağlığı ve güvenliğidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlanmasına imkân verilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, organizasyonel yapının güçlendirilmesi ve bu oluşturulan sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için alınması gereken önlemler dizisi iş sağlığı ve güvenliği olarak tanımlanmaktadır.

Bu önlemleri bir sistematik ve uluslararası standartlara uygun olarak dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi adı verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Amaçları

ISO 45001 standardının amacı; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

ISO 45001 standardının amaçları şunlardır:

1) Çalışanları korumak; Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.

2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.

3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Faydaları Nelerdir?

  • Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması.
  • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımının artırılmasının sağlanması.
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesinin sağlanması.
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
  • İş performansının artırılmasının sağlanması;
  • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
  • Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
  • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının ispatlanabilmesi.