Yazı içeriği

Yolsuzlukla Mücadelenin Faydaları nelerdir?
Yolsuzlukla Mücadelenin Amaçları nelerdir?

Rüşvete artan bir odaklanma olduğu için, ticari itibar, sürdürülebilirlik ve büyüme tehlikededir. Rüşvetin etkileri küresel olarak hissedilir ve rüşvet eylemleri önemli cezai yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle gerekli kontrollerin uygulanması ve ARYS çalıştırılması gözlem altında tutulmalıdır.
Daha iyi bir denetim için konuyla ilgili daha iyi bilgiye gerek vardır. Bu amaçla; ISO 37001: 2016 anti rüşvet yönetim sisteminin (ARYS), rüşvetin yasaklanması, önlenmesi, tespit edilmesi ve raporlanmasının ve uluslararası en iyi bilinirler çerçevesinin nasıl sağlanabileceğinin öğrenilmesi şarttır.

DENETİK ISO 37001 belgelendirmesi konusunda ANAB’dan akredite bir kuruluştur.

Yolsuzlukla Mücadelenin Faydaları nelerdir?

ISO 37001 yönetim sistemini uygulamadaki amaç aşağıdakileri yapabilirliktir:

Rüşvetin anahtar kavramlarını tanımlamak

ISO 37001: 2016’nın arka planını, yapısını ve amacını açıklamak,

ISO 37001: 2016’da yer alan “gereksinimi karşılayacak kadar yeterli prosedürler” gerekliliklerini yorumlamak,

Etkin bir ABMS’nin uygulanmasının ticari faydalarını göstermek

Planla-Yap-Uygula-Kontrol Et yönetim sistemi yaklaşımının kullanılmasının ve bunun ISO 37001: 2016 ile nasıl ilişkili olduğunu araştırmak.

Yolsuzlukla Mücadelenin Amaçları nelerdir?

ISO 37001’e dayalı bir rüşvetle mücadele yönetim sistemi (ARYS), organizasyonunuzda, meydana gelebilecek herhangi bir rüşvetle ilgili olarak (yasaklayan, önleyen, tespit eden, raporlayan ve ele alan) bir çerçeve sağlayacaktır. Bu süreçte ulusal yasaları, yönetmelikleri ve uluslararası tanınmış en iyi uygulamaların gereklerini dikkate alır.