ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

 

DENETİK ISO 22301 belgelendirmesi konusunda ANAB’dan akredite bir kuruluştur.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardında belirtilen şartlar, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir şartları taşımaktadır Bu şartların uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır.

Standart, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardının, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir en iyi uygulamadır.

Denetik Belgelendirme, bilgi teknolojileri ve iş sürekliliği çalışmaları kapsamında, ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi denetim ve belgelendirmesi yapmaktadır.