Home2022-09-25T20:43:59+03:00

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.Kanunun da temel

Detaylı İncele

Eğitim / Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi

2018 yılının başında yayımlanması planlanan ISO 21001 Eğitim / Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi; okul öncesinden üniversitelere, kamu veya sivil tüm eğitim kuruluşları için, yüksek
seviyeli yapıya

Detaylı İncele

Mevcut Durum veya Fark Analizleri

Kuruluşlar, herhangi bir yönetim sistemi ve/veya süreç iyileştirme faaliyetine başlamadan evvel mevcut durum veya fark analizi yapmalıdır. Bu analiz, sonradan çıkacak öngörülmeyen zaman

Detaylı İncele

Sistem ve Yazılım Yaşam Süreçleri

Sistem ve/veya yazılımın yaşam süreçlerini; kavramsal tanımlama aşamasından başlayarak sistem ve/veya yazılımın ömrünü sonlandırdığı aşamada dahil olmak üzere yönetmek amacıyla

Detaylı İncele

Tedarikçi Değerlendirmesi

Tedarikçi değerlendirmesi, kuruluş’un; müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetin kalitesini ve güvenliğini doğrudan etkileyen malzeme, hammadde veya işlem görmüş malzeme ile hizmetin, belirlenmiş şartlara uygun fiyat, kalite

Detaylı İncele

Proje Yönetimi

Proje; ürününün müşteri gereklerine uygun olarak tasarlanması, üretilmesi, sevki, bakımı, vb. tüm yaşam süreci faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla oluşturulan bir “etiket” olarak düşünülebilir.Proje Yönetimi ise; proje ile ilgili tüm varlıkların, kaynakların

Detaylı İncele

İş Etki Analizi

İş etki analizi; hizmetlerin aksaması etkisinin değerlendirilmesi için gerçekleştirilen bir süreçtir. Günümüzde kuruluşların esnekliğinin veya herhangi bir istenmeyen durumda hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesinin nasıl sağlanacağının

Detaylı İncele

Çevre (PESTS) Analizi

Çevre analizi (PESTS: Politik, Ekonomik, Sektörel, Teknolojik, Sosyal) adından da anlaşılabileceği üzere; Politik, Ekonomik, Sektörel, Teknolojik ve Sosyal alanda dış çevreden kuruluşa gelen etkileri inceler. Bu incelemelerde; yasal ve

Detaylı İncele

Doküman Yönetimi

Bilhassa Yönetim Sistemleri kapsamında yer alan dokümanların; hazırlanması, tanımlanması, onaylanması, yayınlanması , dağıtımı, korunması ve saklanması, güncelleştirilmesi, değiştirilmesi, güncelliğini yitirmiş

Detaylı İncele
TURKAK'tan akredite bir kuruluştur.

TURKAK'tan akredite bir kuruluştur.

TURKAK'tan akredite bir kuruluştur.

TURKAK'tan akredite bir kuruluştur.

TURKAK'tan akredite bir kuruluştur.

APMG'den akredite bir kuruluştur.

ANAB'dan akredite bir kuruluştur.

ANAB'tan akredite bir kuruluştur.

ANAB'tan akredite bir kuruluştur.